Overslaan en naar de inhoud gaan
menu
Lost in Flux

29/12/2016 / Sophie Daniels

Lost in Flux: waarom het belang naar nachteconomie ongekend is

Peter Decuypere gaf het al aan in zijn opinieartikel voor De Morgen, maar Maxime Byttebier, student Cultuurmanagement, deed er het afgelopen jaar uitgebreid onderzoek naar tijdens het schrijven van zijn onderzoekspaper. Het nachtleven in België is niet wat het moet zijn. Aan leuke feestjes is er geen gebrek maar voor de economie en het belang van het nachtleven, is er nog heel wat werk voor de boeg.

Lost in Flux is de titel van het onderzoekswerk dat Maxime gewijd heeft aan de problematiek rond nachtcultuur en de daarmee gepaard gaande nachteconomie in België. Dit zijn alle activiteiten die na de kantooruren -na vijf uur ’s avonds- plaatsvinden. Dit kan gaan om horeca, nachtleven, kunst, theater, entertainment enz., maar het kan ook verder uitgebreid worden naar de nachtelijke activiteiten die plaatsvinden in diverse bedrijven (transport, nutsvoorzieningen,...).

Omwille van de nachtblindheid die heerst rond het nachtleven, wordt er in België amper onderzoek gevoerd naar het belang van die five-to-nine economie. We weten exact hoe de wereld werkt overdag, maar wat er in de loop van de nacht gebeurt is onontgonnen onderzoeksterrein.

Dit staat in schril contrast met het Verenigd Koninkrijk, dat een pioniersstandpunt inneemt in het onderzoek en de vooruitgang naar het belang en de vooruitgang van het nachtleven. Andere landen beginnen hun voorbeeld te volgen, door nieuwe initiatieven op te richten. In buurland Nederland bijvoorbeeld, waar enkele nachtburgemeesters actief zijn, leidde in Amsterdam tot de creatie van de 24-uursvergunning, zoals dat het geval was bij het internationaal gerenommeerde muziekinstituut De School.

Wat veel steden nog niet goed begrijpen is dat eclectische buurten, maar in het bijzonder de uitgaansgelegenheden, bijdragen tot het internationale imago van de stad. Helaas worden deze buurten vaker het slachtoffer van het fenomeen: gentrificatie, zoals dat het geval was bij de Antwerpse Sinksenfoor en de populaire Antwerpse club Petrol.

Een stad moet naast het voorkomen van gentrificatie en het stimuleren van de lokale nachteconomie, ook bijkomende maatregelen treffen. Zoals het openbaar vervoer afstemmen op de nachtindustrie door het voorzien van een 24-uursbediening. Alleen ziet dat er in de praktijk vaak veel simpeler uit dan gedacht wordt. In België spelen er namelijk ook enkele politieke kwesties mee. Het nachtleven wordt momenteel volledig buiten beschouwing gelaten, omdat er een politieke desinteresse heerst en het belang en de invloed ervan ongekend is. De nachtindustrie in België staat er momenteel helemaal alleen voor.

In deze paper worden er verschillende problematieken (gentrificatie, nachteconomie,…) verklaard aan de hand van verschillende cases zoals bijvoorbeeld de 24-uursrealisering van de Nachtburgemeester van Amsterdam, de 5% admission tax voor clubs in Seattle, de beschouwing van hoge cultuur voor Berghain en de stadsmariniers in Rotterdam. Bijgevolg wordt er ook een totaaloplossing uitgewerkt die het nachtleven sterker moet maken. Het geheel wordt uiteindelijk verder verduidelijkt aan de hand van internationale praktijkvoorbeelden en een cases over het Berlijnse nachtleven.

Benieuwd naar de paper? Die kan je hier lezen!