Overslaan en naar de inhoud gaan
menu
Promo  van Join The FAM

08/12/2022 / Pieter-Jan Nerinckx

‘Kom niet aan mij kleven tijdens het raven’: Brussel start nieuwe campagne tegen seksuele intimidatie

De cijfers liegen niet: 91% van vrouwen zijn reeds het slachtoffer geworden van seksuele intimidatie

In 2019 kwam Plan International België met een onrustwekkend rapport naar buiten: 91% van de vrouwen en 28% van de mannen werden reeds het slachtoffer van seksuele intimidatie. Het onderzoek was een impuls tot actie bij de Brusselse regering en zo kwam ze recentelijk met de Join The FAM campagne naar buiten. Met deze campagne wil de regering het verantwoordelijkheidsgevoel van de Brusselaar vergroten.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Promo  van Join The FAM
© Join The FAM

Sinds 2014 bestraft de wet rond seksisme in de openbare ruimte ‘elk gedrag dat, onder de gegeven omstandigheden (…), duidelijk tot doel heeft een persoon te minachten vanwege diens seksuele afkomst, of deze persoon om dezelfde reden als minderwaardig te beschouwen. In wezen tot diens seksuele dimensie en die een ernstige aanval op de waardigheid van een persoon met zich meebrengt.'. En die wet mag je in de breedste zin interpreteren. Ongewenste aanrakingen, seksueel getinte opmerkingen, nafluiten en vieze blikken vallen hieronder. Ben je hiervan getuige? Onderneem dan actie. Join The FAM wijst hierbij op de 5D regel: delay, distract, direct, delegate, document.

Distract: Als getuige probeer je de aandacht af te leiden door: te doen alsof je het slachtoffer kent, lawaai te maken, de aandacht te vestigen op iets anders in de omgeving, te beginnen zingen, het uur te vragen enzovoort.

Document: Het filmen van een feit, zonder dat je jezelf in gevaar brengt natuurlijk, is van groot belang voor het slachtoffer aangezien deze video bewijsmateriaal kan zijn voor de klacht die zal worden ingediend bij de politie. Probeer de persoon herkenbaar in beeld te brengen en luidop de datum, het uur en de plaats van het feit te noemen om zo het bewijs concreet te maken. Wel is het belangrijk dat je deze feiten nooit op sociale media post, aangezien dit kan beschouwd worden als laster aan de dader en secundair slachtofferschap voor het slachtoffer.

Direct: Richt je meteen tot de aanvaller zelf, praat vastberaden en vraag op een dwingende toon te stoppen. Dit kan hem verontrusten of doen vluchten.

Delegate: Delegeren is een indirecte manier van ingrijpen : de getuige zoekt hulp bij aanwezige omstaanders of personen van de openbare orde (stapt binnen in een café voor een buitenwipper, gaat naar de buschauffeur, een aanwezige politieagent of bewaker, …) Deze methode kan jezelf en het slachtoffer veilig stellen als je merkt dat de situatie gevaarlijk is.

Dialogue: Wanneer we getuige zijn van een feit en de geweldpleger niet meer aanwezig is, is het belangrijk het slachtoffer gerust te stellen dat alles in orde komt of een veilige omgeving te creëren. Enkele nuttige nummers: Politie (101), Zorgcentrum na seksueel geweld (02 535 45 42).

Natuurlijk is het niet mogelijk om deze regels allemaal toe te passen in één bepaalde situatie. Schat daarom altijd goed in wat je kan doen. Iets is al genoeg. Meer info kan je vinden via Join The FAM.

Kopfoto: © Join The FAM

Hey, jij daar!

We steken met de What Happens crew erg veel tijd in het cureren van evenementen en het schrijven van artikels, maar veel feedback krijgen we over het algemeen niet. Daarom hebben we een korte enquête opgesteld, om even te checken of we het nog steeds goed doen. Heb je een paar minuten? Het zou ons gigantisch hard helpen.

Breng me naar de enquête